شیشه بالکنی اروند سیستم

بالکن شیشه ای، فضایی دنج برای شبهای سرد زمستان

ساختن فضاهای خارجی در فصول گرم همواره از خواستنی‌ترین تمایلات صاحبان تالار، باغ‌ها و خانه های ویلایی بوده است. در سالیان اخیر همچنین تمایلاتی مبنی بر هدایت سینما و حتی آشپزخانه به خارج از ساختمان دیده شده است. از نظر اروند سیستم فرارسیدن زمستان نباید به معنی پایان یافتن زمان استفاده از این امکانات باشد، این تنها به معنی رسیدن زمان تغییر کاربری این فضاها از محیط های باز به محیط های پوشیده و گرم میباشد.