تراس رویایی

تراس شیشه ای

لازم نیست متراژ بالکن زیاد باشد تا بتوانید چهار تا مبل و صندلی در آن قرار دهید و از هوای پاییز استنشاق کنید. تراس هر چقدر هم کوچک باشد، می توانید با نورپردازی خوب و مبلمان راحت زیر سقف با اعضای خانواده یا دوستان بنشینید و از دور هم بودن لذت ببرید.