شیشه-بالکنی

شیشه بالکنی اروند سیستم

شیشه های بالکنی برای حفاظت و جلوگیری از ورود آلودگی بسیار مناسب است و همچنین تاثیر بسزایی در زیبایی نما و ظاهر ساختمان دارد و از جمله محصولات قابل عرضه شرکت فنی و مهندسی اروند میباشد.