تهران، خیابان وزاء نبش کوچه 29 پلاک 147
09120383547 - 88203628

۷۰۰-۵۲۵-جام-تراس-کشویی