یراق آلات

یراق آلات بالکن شیشه ای و سقف متحرک اروند سیستم
قفل-۳۷۰-۱۹۰
قفل

تاریخچه: می توان گفت که تقریبا ۴۰۰۰ سال است که از عمر اولین قفلی که چوبی بود در حال گذر است. طبق شواهد و اسناد برای اولین بار در سال۱۷۸۰ بود که اولین قفل به شکل جدید توسط رابرت بارون و جوزف برامه ساخته شد در مصر برای محافظت از…

پروفیل-۳۷۰-۱۹۰
پروفیل

پروفیل: به طور کلی به قطعات با مقطع ثابت، پروفیل اطلاق می گردد که با توجه به استحکام و نوع محصول در صنایع گوناگون دارای کاربردهای فراوانی می باشد پروفیل در دو نوع توخالی و توپر تولید می شوند بیشترین کاربرد پروفیل ها در ساختمان در بخشدر و پنجره آهنی…

خلاقیت-در-شیشه-های-بالکنی-۳۷۰-۱۹۰
خلاقیت در عرصه ساختمان

خلاقیت (creativity) را می توان در قالب جملات مختلفی تعریف نمود اما شاید ساده ترین تعریف از خلاقیت را بتوان اینگونه بیان نمود که ایجاد ایده های جدید برای انجام کارها.