یراق آلات

یراق آلات بالکن شیشه ای و سقف متحرک اروند سیستم
قفل

تاریخچه: می توان گفت که تقریبا 4000 سال است که از عمر اولین قفلی که چوبی بود در حال گذر است. طبق شواهد و اسناد برای اولین بار در سال1780 بود که اولین قفل به شکل جدید توسط رابرت بارون و جوزف برامه ساخته شد در مصر برای محافظت از…

شیشه ثابت اروند
پروفیل

پروفیل: به طور کلی به قطعات با مقطع ثابت، پروفیل اطلاق می گردد که با توجه به استحکام و نوع محصول در صنایع گوناگون دارای کاربردهای فراوانی می باشد پروفیل در دو نوع توخالی و توپر تولید می شوند بیشترین کاربرد پروفیل ها در ساختمان در بخشدر و پنجره آهنی…