نکاتی در مورد نمای ساختمان

شیشه سکوریت اروند

ششیه های سکوریت به دلیل تنوع در اندازه و نوع از پرکاربردترین شیشه ها در نمای ساختمان میباشند و دارای استحکام و دوام بالایی میباشند.