شیشه تاشو

شیشه تاشو اروند

شیشه های تاشو راه حلی برای بهینه استفاده کردن از فضا میباشند از شیشه های تاشو میتوان در بالکن نیز استفاده کرد اروند سیستم ارائه دهنده انواع شیشه های تاشو میباشد.