بالکن شیشه ای ویلای لواسان

بالکن شیشه ای اجرا شده توسط شرکت اروند سیستم در منطقه لواسان که با درزگیرهای فلزی کار شده است. سیستم بالکنی با جوینت های فلزی (درزگیر فلزی) بین شیشه ها جهت آب بند و هوا بند بیشتر استفاده شده است.

جوینت های فلزی دارای دوام و عمر طولانی نسبت به جوینت های پلاستیکی می‌باشد که در این پرژه با در نظرگرفتن شرایط محیط و مسائل فنی اجرا شده است. در زیر می‌توانید پروژه را قبل از اجرا و بعد از اجرای بالکن شیشه ای مشاهده کنید.

بالکن-شیشه-ای-ویلای-لواسان