بهره وری در ساختمان چگونه میسر می شود؟

بهره-وری-بالکن-شیشه-ای۳۷۰-۱۹۰
بهره وری در ساختمان چگونه میسر می شود؟

بهره وری (efficiency) هرچه بیشتر ساختمان در سال های اخیر ذهن متخصصان و کارشناسان صنعت ساختمان را به خود مشغول کرده است مفهوم بهره وری در ساختمان می تواند در کیفیت مصالح و متریال های به کار گرفته شده در ساختمان و عمر مفید سازه مستتر باشد.