شیسه تاشو

شیشه-تاشو-۳۷۰-۱۹۰
شیشه تاشو

شیشه تاشو یا شیشه آکاردئونی یکی از مدرن ترین محصولات ساختمانی طی سال های اخیر می باشد. زیبایی شیشه های تاشو یا شیشه های جمع شونده طی چند سال اخیر باعث استفاده بیش از پیش آن در ساختمان ها شده است. سیستم شیشه تاشو محصولی است که این امکان را…