قیمت آلاچیق شیشه ای

آلاچیق-شیشه-ای-۳۷۰-۱۹۰
آلاچیق شیشه ای

می توان گفت که آلاچیق شیشه ای نوعی سایبان یا اقامتگاهی موقت است که رهگذران از آن برای استراحتی کوتاه از آن استفاده می کنند. این نوع سازه با مصالحی متفاوت از آنچه در ساختمان سازی استفاده شده ساخته می شود. نکته ای که در ساخت این محصول بسیار مورد اهمیت قرار…