نکاتی در مورد نمای ساختمان

نمای-ساختمان-بالکن-شیشه-ای-۳۷۰-۱۹۰
نکاتی در مورد نمای ساختمان

شکل و شمایل هر ساختمانی در همگون سازی کل شهری که در آن واقع شده تاثیر فراوانی دارد.اگربه شمایل هر ساختمان به صورت جداگانه و یگانه توجه شود و مختصات سایر ساختمان ها در نظر گرفته نشود، ظاهر شهرها بسیار زشت خواهد شد. طبق شواهد موجود، سالانه به جمعیت شهرها…