مقالات مرتبط با محصولات اروند سیستم

مرداد ۲۴, ۱۳۹۵

لذت یک بالکن زیبا

لذت(enjoy) در یک تعریف ساده عبارتند از: رضایت قلبی و درونی از استفاده از یک کالا و خدمت .پس می توان این تعریف ساده را اینطور […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵

نیاز پنهان مشتری

نیاز پنهان (need hidden) به مانند بسیاری از ضرورت ها که در اطراف آدمی وجود دارد مشهود نیست و شخص درک درستی نسبت به آن نیاز […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵

خلاقیت در عرصه ساختمان

خلاقیت (creativity) را می توان در قالب جملات مختلفی تعریف نمود اما شاید ساده ترین تعریف از خلاقیت را بتوان اینگونه بیان نمود که ایجاد ایده […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵

بهره وری در ساختمان چگونه میسر می شود؟

بهره وری (efficiency) هرچه بیشتر ساختمان در سال های اخیر ذهن متخصصان و کارشناسان صنعت ساختمان را به خود مشغول کرده است مفهوم بهره وری در […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵

انرژی مشکل جهان امروز است

انرژی ENERGY در حال حاضر به مشکل اصلی دنیای امروزی تبدیل شده و کم کم می رود که تبدیل به بحران شود.
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵

سقف و انواع قابل اجرای آن در ایران

سقف یا ceiling در مدل های مختلفی در ساختمان قابل اجرا می باشد.