این محصولات میتوانند حجم زیادی نور طبیعی را وارد ساختمان کنند، صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی، ایجاد حس افزایش فضای کاری، کسب اعتبار بخاطر استفاده ی مثبت از این محصول در خانه های سبز و استفاده ی بسیار بهتر از تمام فضاها نسبت به درب های چرخشی.

فواید بیشمار نورطبیعی خورشید دلیل اصلی در افزایش تمایل به سمت درب های شیشه ای کشویی است. با استفاده از این محصول در بنای ساختمان به عنوان مثال، نور خورشید تنها به اطراف ساختمان محدود نمی‌شود. قسمتهای داخلی‌تر ساختمان (دور از پنجره های بیرون) که منحصرا به نور مصنوعی وابسته می‌باشند اکنون می‌توانند از نور دریافت شده از پنجره های رو به بیرون بهره ببرند.

سیستم شیشه کشویی  برای ادارات مدرن و فضاهای تجاری

سیستم کشویی یکپارچه ی شیشه ای اروند سیستم یک جایگزین بسیار زیبا برای انواع پارتیشن است و انتخاب اصلی برای سازماندهی و تقسیم فضاهای داخلی تجاری. سیستم های  کشویی شیشه ای اروند سیستم به منظور هماهنگی هرچه بیشتر با نیازهای طراحان مهندسی و ساخته شده است.

در انواع سیستم های کشویی اداری کاملا قابل جابجایی و قابل یکپارچه سازی با انواع درب های شیشه ای هستند. پارتیشن های شیشه ای اروند سیستم را میتوان درا نواع طرح و اندازه و رنگ سفارش داد، تنها محدودیت موجود، قوه ی تخیل شماست.

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

کشویی خارجی outdoor